Féasta Sráide

Féasta Sráide 2018

 

Féasta Sráide/Street Feast 

Is lón pobail é Féasta Sráide. Tagann daoine le chéile ar shráideanna, i bpáirceanna, i ngarrántaí, nó i gcarrchlóis, tógann gach duine rud le n-ithe leo agus roinntear an béile le chéile.

Ceann de na rudaí is tarraingtí faoin bhFéasta Sráide ná go bhfuil sé dírithe ar an teaghlach agus ar an bpobal uile, agus ní mórán ócáidí na laethanta seo a bhíonn dírithe ar gach aoisghrúpa.

Coinnigh súil ar mheáin sóisialta na bhFéasta Sráide ar son uasdátú 2021! Tá Oireachtas na Gaeilge i gcomhar le Street Feast ag iarraidh suas go 20 Féasta Sráide Ghaelacha a chur chun cinn i mbliana.

Chuige sin, tá leagan Gaeilge de phacáiste tacaíochta  á chur ar fáil againn do ghrúpaí áitiúla  Gaeilge.  ‘Séard a bhíonn sa phacáiste tacaíochta ná bratacha, treoirleabhar, póstaeir, cuirí srl.

Feictear dúinn gur deis iontach é seo do ghrúpaí pobail agus áitiúla, do Ghaelscoileanna, do chomharchumainn Ghaeltachta agus do ghrúpaí Gaeilge i gcoitinne páirt a ghlacadh in ócáid thaitneamhach, shóisialta Ghaeilge a bheidh á chur chun cinn go náisiúnta.

Ní bheadh mórán oibre i gceist, seachas ionad/spás a aimsiú, cead a fháil lena úsáid, agus an ócáid a fhógairt go háitiúil. Beidh muid ag cur na hócáidí uile chun cinn go náisiúnta freisin, agus, ar ndóigh, beidh siad liostáilte ar shuíomh http://streetfeast.ie/feastasraide.

Le spéis a léiriú, nó tuilleadh eolais a fháil, ní gá ach ríomhphost a chur chuig aisling@antoireachtas.ie anois!